top of page

BODY WAXING

Brazilian Wax                     

$70

 

Traditional Bikini               

$40

 

Extreme Bikini                    

$50

Waxing - Underarm           

$20

 

Waxing - Back                   

$75

 

Waxing - Chest                 

$45

 

Upper Leg                          

$65

 

Lower Leg                           

$65

Arm Wax                             

$60

Waxing.jpg
bottom of page